Vad betyder Jobbare?

Jobbare kan avse: Arbetare Person som ägnar sig åt spekulation.. Läs vidar på Wikipedia

(kropps)arbetare(förr) person som sysslar med jobberi || -n; pl. =, best. pl. -arna

Synonym till Jobbare?


1. arbetare, knegare, löntagare, kroppsarbetare, grovarbetare
2. börsspekulant, spekulant; skojare, geschäftsmakare, profithaj, haj, schackrare


Läs mer om "Jobbare" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Framvisande, Fackord, Epifania, Initialord, Dagteckning, Skrivarbete, Terrorbalans