Vad betyder Jobba?

arbeta, slita(förr) göra spekulationsaffärer || -de

Synonym till Jobba?


1. arbeta, syssla med, göra ett jobb; knoga, knega, träla, sjåa, stå i, stöka, slita, sträva, ligga i
2. spekulera, driva jobberi


Slumpvalda ord:

Dryck, Konstruktionsritning, Paragraftecken, Uppbrott, Solistisk, Skotska, Telefonsvarare