Vad betyder Jetlag?

Jetlag är ett fysiologiskt tillstånd orsakat av störningar av dygnsrytmen. Sådana störningar kan orsakas av skiftarbete eller resor över tidszoner. == Symptom == Typiska symptom för jetlag inkluderar: Trötthet Förvirring och yrsel Illamående och orolig mage Huvudvärk Sömnlöshet Heshet Muntorrhet Irritabilitet Irrationalitet Man talar om grader av jetlag i form av antal timmar som dy.. Läs vidar på Wikipedia

(engelska) tidsförskjutningens fysiska och psykiska verkningar vid långa flygresor || -en

Synonym till Jetlag?

jet-lag, rubbad dygnsrytm


Läs mer om "Jetlag" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Sockersaft, Fredsduva, Cepheid, Skenbarligen, Tretti, Finish, Kutting