Vad betyder Jet?

Jet kan syfta på: Relativistisk jetstråle – en extremt kraftfull jetstråle av plasma som alstras av antagna massiva objekt i centrum av vissa aktiva galaxer Polär jetstråle – ett astrofysikaliskt fenomen Jetmotor – en motor som accelererar en gas- eller vätskeström Jetflygplan – ett flygplan som drivs med en eller flera jetmotorer Jet Magazine – en amerikansk veckotidning som gru.. Läs vidar på Wikipedia

gagat (se detta ord) || -en
jetmotor; jetmotordrift || -en; i pl. anv. jetmotorer, jetplan

Synonym till Jet?


1. strålmotor, jetmotor; reaktionsdrift, readrift; jetplan, reaplan
2. gagat, beckkol


Läs mer om "Jet" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Alka, Adjungera, Omfamna, Febril, Meningar, Ogillande, Celldelning