Vad betyder Jesuit?

medlem av jesuitorden, en katolsk orden, som främst ägnar sig åt mission och undervisning (bildlig betydelse, nedsättande, numera ovanl.) person som låter ändamålet helga medlen; skenhelig ränksmidare || -en; -er

Synonym till Jesuit?

ränksmidare, hycklare, skenhelig person


Läs mer om "Jesuit" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Hiva, Ordonnans, Revir, Prefigering, Brajare, Kristus, Utrusande