Vad betyder Jenka?

Jenka är en typ av långdans som spred sig som en löpeld åren efter 1965, då Roberto Delgado lanserade Letkiss, en anglifiering av schottisen Letkajenkka från 1963. Jenkka är finska för schottis. Ordet används dels för schottismusik, dels för schottisdans med hopp, medan med gångsteg eller släpande steg på finska ofta kallas Sottiisi... Läs vidar på Wikipedia

en dans (från Finland) || -n; jenkor

Synonym till Jenka?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Jordhalva, Gruppering, Motighet, Otursdag, Agnostiker, Livrustkammare, Baldakin