Vad betyder Jarl?

Jarl var i Norden under tidig medeltid ett ämbete, vars oftast högättade innehavare styrde över ett större område, eller var kungens närmaste man. I de fall där jarlen var kungens högra hand och därmed rikets högste tjänsteman, samt när jarlen var förmyndare för en minderårig kung, används ibland titeln riksjarl för att särskilja honom från de eventuella andra jarlar som fanns .. Läs vidar på Wikipedia

den högste ämbetsmannen i Sverige under äldre medeltiden || -en; -ar

Synonym till Jarl?

(hist.) hövding, styresman


Läs mer om "Jarl" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Oklandrad, Sluntit, Sand, Liggdags, Inskola, Gasturbin, Sekond