Vad betyder Jargong?

Jargong (ibland även chargon, från franska jargon) är ett internt språkbruk som ofta är svårbegripligt för utomstående. == Se även == Slanguttryck Terminologi.. Läs vidar på Wikipedia

karakteristiskt sätt att uttrycka sig, till exempel inom yrkesgrupp; vanemässigt uttryckssätt || -en; -er

Synonym till Jargong?

gruppspråk, yrkesspråk, facksnack, slang, kotterispråk; slentrianmässigt uttryckssätt, snack, svada


Läs mer om "Jargong" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Brandstodsbolag, Ciklid, Lie, Hypotax, Tenta, Paradnummer, Avancemang