Vad betyder Jantelagen?

Jantelagen (norska och danska: Janteloven) är en uppdiktad lag formulerad av Aksel Sandemose i boken En flykting korsar sitt spår (1933). Aksel Sandemose skrev på norska (riksmål), men växte upp i danska Nykøbing Mors, en stad han i boken kallade Jante. Jante är en fiktiv dansk småstad som först nämns i Sandemoses roman En sjöman går iland, och utvecklas i romanen En flykting korsar si.. Läs vidar på Wikipedia

(bildlig betydelse) tendensen hos ett kollektiv att nedvärdera den som i något avseende lyckats bättre än de övriga ('du skall inte tro att du är något'; efter staden Jante hos den dansk-norske författaren Aksel Sandemose)

Synonym till Jantelagen?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Satmara, Tomograf, Vexillologi, Prorektor, Anskaffande, Pirk, Slaggig