Vad betyder Jansenism?

Jansenism var en riktning inom Katolska kyrkan under 1600- och 1700-talen. Den utgick från biskopen i Ypern (Ieper, Belgien), Cornelius Jansen (1585-1638). Medan renässansen och upplysningen framhävde människans värdighet och förnuft, betonade jansenisterna Guds allmakt. De upptog Augustinus lära om den gudomliga nåden som endast tillkommer de utvalda (jfr predestination) och vände sig s.. Läs vidar på Wikipedia

en etisk reformrörelse inom katolska kyrkan i Frankrike på 1600-talet, förklarad för kättersk 1713 || -en

Synonym till Jansenism?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Maskstungen, Anmana, Kucku, Adjungering, Note, Fackpress, Interimistisk