Vad betyder Jamboree?

Den här artikeln behandlar det allmänna begreppet jamboree inom scouting. Se Världsjamboree för WOSMs återkommande jamboreer. En jamboree är ett stort internationellt scoutläger. Ordets ursprung är omtvistat. == Historia == Lord Robert Baden-Powell, scoutings grundare, anordnade 1907 det första scoutlägret. Redan då hade han planer på att anordna ett stort internationellt scoutläger.. Läs vidar på Wikipedia

[-ri:]

Synonym till Jamboree?

internationellt scoutläger, scoutmöte


Läs mer om "Jamboree" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Planetarium, Uppfriskande, Snarfager, Dolomit, Buga, Vinstock, Klaver