Vad betyder Jalusi?

Jalusi kan syfta på: Jalusi – en produkt bestående av lameller i horisontellt läge, se persienn Jalusi – en neddragbar klaff av ribbor som stängningsanordning för skåp, se sekretär.. Läs vidar på Wikipedia

svartsjuka, avundsjuka || -nfönsterskärm av ribbor; neddragbar klaff av ribbor på skåp eller dylikt || -n; -er

Synonym till Jalusi?

förhänge; ribbgardin, spjälgardin, fönsterskärm, persienn; skåpjalusi, rulljalusi
(mindre brukl.) svartsjuka, avundsjuka, avund, missunnsamhet


Läs mer om "Jalusi" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Stryka, Presidium, Cocooning, Padda, Kallbrand, Grisa, Knaggla