Vad betyder Jakt?

Uppslagsordet ”Jaga” leder hit. Jaga är även ett regionalt namn på leken tafatt. Jakt innebär dödande eller infångande av vilt. Avsikten med jakt är varierande – för att få föda, rekreation, päls och läderprodukter, troféer eller för att förebygga skadedjurs skador och olägenheter på grödor, djur och annan egendom, även för att motverka negativ påverkan av främmande ar.. Läs vidar på Wikipedia

det att jaga: leva av jakt och fiske; vara på jakt efter ivrigt sökaett mindre segelfartyg; se även yacht || -en; -er

Synonym till Jakt?


1. förföljelse, förföljande, fångande, skjutande, jagande, skytte, pangpang, fångst; strävan
2. jäktande, flängande, hets
3. lustjakt, yacht, segelskuta


Läs mer om "Jakt" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Idolisering, Missakta, Driveri, Myskmadra, Papperskorg, Pauperism, Skottsalva