Vad betyder Jagare?

Jagare är en typ av örlogsfartyg, utvecklad i början av 1900-talet. En jagare är snabb, förhållandevis stor och är mycket kraftigt beväpnad. == Historik och karaktärRedigera == Ursprungligen var jagarens uppgift att skydda slagskeppen mot torpedbåtar (när den fartygstypen var ny runt år 1900), och den kallades därför ursprungligen för torpedbåtsjagare. Jagarens huvudvapen var fr.. Läs vidar på Wikipedia

ett snabbgående örlogsfartyg || -n; pl. =, best. pl. -arna

Synonym till Jagare?


1. snabbgående krigsfartyg, snabbt örlogsfartyg, torpedbåt
2. stagsegel, snedsegel


Läs mer om "Jagare" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Giltig, Oljud, Snackbar, Hemlighetsfullhet, Tidningsnotis, Fraseologisk, Klintbergare