Vad betyder Jag?

pronomen; som objekt och efter preposition: mig en individs sanna natur och dylikt: det egna jaget, ngns rätta jag; jaget (psykologisk term) behov, motiv, förmågor, vanor och dylikt som styr en människas handlingar och upplevelser (jämför självet) || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Jag?


pron.
ego, undertecknad, vi, man, en annan, mandrom

subst.
ego, den egna personen, personlighet, individ, identitet, natur, själv, själ


Läs mer om "Jag" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Bete, Arbetsminne, Fronta, Tecknad, Utblommad, Helvetia, Finslipat