Vad betyder Jämvikt?

Jämvikt är ett begrepp inom bland annat mekanik och kemi. Ett system sägs vara i jämvikt när de förändrande processer som finns (krafter, kemiska reaktioner etc) förhåller sig till varandra på ett sådant sätt att systemet förblir oförändrat med tiden. Mer precist kan man skilja mellan jämvikt och fortvarighetstillstånd (ofta används den engelska frasen steady state även på sven.. Läs vidar på Wikipedia

tillståndmotverkande (natur)krafter upphäver varandras verkan, till exempel hos en fritt stående kropp som av sig själv varken vacklar eller faller, balans; (bildlig betydelse) sinneslugn

Synonym till Jämvikt?

balans, vila, stabilitet; sinneslugn, lugn, harmoni, jämnmod, fattning


Läs mer om "Jämvikt" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Skarpsynthet, Perigeum, Avrunda, Likriktning, Rasa, Flink, Tunnis