Vad betyder Italienska?

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien. Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska spr.. Läs vidar på Wikipedia

romanskt språk, huvudspråk i Italien || -nitaliensk kvinna || -n; italienskor

Synonym till Italienska?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Humiditet, Sfinkter, Kabinettssekreterare, Utspridd, Filmografi, Sculler, Mopsig