Vad betyder Inte?

nekande adverb: jag vill inte, inte hon heller; inte för inte inte utan skäl

Synonym till Inte?

ej, icke, ingalunda, på inga villkor, nej; inte desto mindre ändå; inte för inte inte utan skäl, inte förgäves


Läs mer om "Inte" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Gimmick, Katarsis, Rappellering, Midja, Astenisk, Bakteriefri, Axolotl