Vad betyder Infektion?

Infektion, av senlatinets infectio, ytterst av latin inficio ’förgifta’, ’besmitta’, är ett tillstånd som uppkommer när ett smittämne, till exempel bakterie eller virus, koloniserar en värdorganism, till exempel en människa eller en växt. I dagligt tal använder man ofta ordet infektion synonymt med infektionssjukdom, men en infektion behöver inte innebära eller leda till sjukdom.. Läs vidar på Wikipedia

(sjukdom på grund av) smitta || -en

Synonym till Infektion?

smitta, nedsmittning, kontamination; inflammation, förkylning


Läs mer om "Infektion" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Lagun, Emigrering, Bitsk, Makeup, Klatscha, Uppfinningsrik, Punktlighet