Vad betyder Hotande?

som utgör ett hot, hotfull: ett hotande oväder, åskan är hotande nära

Synonym till Hotande?

hotfull, skrämmande, olycksbådande, farlig, allvarlig, överhängande, imminent


Slumpvalda ord:

Torghandel, Tungsam, Havsbandet, Vimsig, Religion, Hanne, Kalkstensbrott