Vad betyder Hotande?

som utgör ett hot, hotfull: ett hotande oväder, åskan är hotande nära

Synonym till Hotande?

hotfull, skrämmande, olycksbådande, farlig, allvarlig, överhängande, imminent


Slumpvalda ord:

Idiotiskt, Anosmi, Sphagnum, Razzia, Kulan, Bussbefordran, Postilla