Vad betyder Historia?

Historia (eller historievetenskap) är en vetenskaplig disciplin inom det humanistiska fältet. I sin vidaste definition avhandlar historieämnet all mänsklig verksamhet i det förflutna som vi känner till i det närvarande. Som historieämnets fader brukar Herodotos hållas; före honom blandades historia med religiösa myter, som hos logograferna. Ett grundläggande problem inom historisk fors.. Läs vidar på Wikipedia

(framställning av, vetenskapen om) vad som har hänt och händelsernas sammanhang: Sveriges historia, musikhistoria; gå till historien bli mycket berömd; skriva historia (bildlig betydelse) göra något som går till historien || historien (rolig) berättelsehändelse, 'affär', 'sak': en tråkig historia, det här blir en dyr historia || historien; historier; i sammans. historie-

Synonym till Historia?


1. det förflutna, det som har hänt
2. berättelse, skildring, story, krönika; skröna, amsaga, anekdot, legend, fabel; vits; påhitt, lögn, dikt
3. händelse, affär, förhållande, sak


Läs mer om "Historia" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Ankar, Ankdamm, Vande, Systemfel, Nagelband, Sidoutflykt, Fritt