Vad betyder Herr?

Herr (ibland förkortat hr) är en artighetstitel för en man. Motsvarande titel för en kvinna är fru eller fröken. Orden herr och herre kommer från samma rot som härska, och användes ursprungligen under medeltiden om riddare. Titelns bruk var då formaliserat och ordet "herr" (latin: dominus) fick inte sättas framför en persons namn om han inte tillhörde denna kategori. Ordet spred sig e.. Läs vidar på Wikipedia

(före namn i tilltal eller som titel): herr Lind; (något ålderdomligt ord) önskar herrn beställa? || -n; herrar

Synonym till Herr?

se herre


Läs mer om "Herr" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Fogsvans, Silverpenning, Nittiotalism, Runka, Plocksallat, Maxad, Uddad