Vad betyder Hejare?

Hejare, en vikt, som upplyfts till en viss höjd och åter får falla ned, för att utöva verkan genom den vid fallet förvärvade kraften. Hejaren nyttjas vid flera tillfällen som en del av arbetsmaskiner, till exempel vid pålkranar, fallhammare, fallverk m.m. I överflyttad bemärkelse används ordet även som beteckning för hela arbetsmaskinen ifråga. == Källor == Hejare i Nordisk famil.. Läs vidar på Wikipedia

fallhammare; pålkran || -n; pl. =, best. pl. -arna
överdängare: vara en hejare på något || -n; pl. =, best. pl. -arna

Synonym till Hejare?


1. (vard.) baddare, överdängare, bjässe, skicklig person
2. fallhammare; pålkran


Läs mer om "Hejare" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Konventikelplakatet, Hassel, Sysslande, Happ, Kadmium, Rits, Drakgift