Synonym till Godk��nna?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Allmakt, Samlingsbok, Anarkistisk, Arbetsprov, Banta, Internet, Styrning