Vad betyder Frikativa?

Frikativor (plural av frikativa) är samlingsnamnet för kontinuerliga brusande språkljud. De produceras genom att luft pressas genom en förträngning i artikulationssystemet så att ett brusljud uppstår. De är relativt långa, börjar och slutar mjukt samt saknar ocklusionsfas. == I svenskan == I svenskan används flera frikativor, varav några är allofoner: labiodental: tonlös [f], tonan.. Läs vidar på Wikipedia

frikativ konsonant, till exempel f, s || -n; frikativor

Synonym till Frikativa?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Snuskis, Huvudanstalt, Exemplar, Alkyd, Matberedare, Skylight, Prutt