Vad betyder Fri?

Fri kan avse: Fri (musikalbum) – ett studioalbum från 1984 av den svenska sångerskan Monica Törnell Fri - En samling – ett samlingsalbum från 2001 av den svenska sångerskan Kikki Danielsson Fri programvara – programvara som utvecklare och användare har friheten att använda, studera, modifiera och sprida vidare Föreningen Rädda Individen – en stödförening för vänner och anhöri.. Läs vidar på Wikipedia

utan tvång, plikt, avgift, band etcetera; inte (längre) fängslad; självständig: en fri nation, fria och slavar; fri från, -fri utan (något obehagligt): fri från bekymmer, vapenfri värnplikt (men vapenlös hjälte; jämför lös); fri aktie aktie (förr) som fick innehas av utländsk medborgare; de fria konsterna se artes liberales; fri vers metriskt obunden vers, vanligen också utan rim, helt dominerande i modern poesi; gå fri klara sig undan (rättvisan, kritik) öppen, vidsträckt: fri sikt, de fria vidderna || -tt; -are

Synonym till Fri?


1. obunden, lös, lösgjord, loss, lossad, rörlig, ohejdad, oreglerad, ohindrad; frigiven, frikänd, inte längre fängslad, på fri fot, frisläppt, befriad; (sport) obevakad, omarkerad, ren
2. självständig, oberoende, oavhängig, utan band, suverän
3. ledig, obesatt, disponibel, vakant
4. ohämmad, otvungen, obesvärad, nonchalant, informell
5. öppen, blottad, oskymd, tillgänglig, vid, hinderfri, obegränsad
6. gratis, utan avgift, avgiftsfri, kostnadsfri
Motsatsen till Fri


1. fast, bunden, instängd
2. beroende
3. upptagen
4. besvärad
5. skymd)


Läs mer om "Fri" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Blasfemisk, Choucroute, Teleportera, Vinkelenhet, Ragg, Gravmonument, Elastisk