Vad betyder Framkalla?

vanligen kalla fram säga till någon att komma fram uppväcka, bli orsak till: framkalla häftiga reaktioner framkalla film, fotografi få fram en synlig bild (negativ) från en exponerad film

Synonym till Framkalla?


1. åstadkomma, skapa, förorsaka, orsaka, frambringa, uppväcka, bli orsak till; väcka till liv, frammana, återkalla
2. ta fram bilder


Slumpvalda ord:

Rikemansbarn, Trut, Kretensisk, Demagogi, Lyrik, Rederiverksamhet, Solva