Vad betyder Fort?

Fort, typ av befästning. Ordet används framförallt för koloniala utposter. Men det kan även beteckna berganläggningar som var för sig inte är så imponerande men tillsammans bildar en fästning. Exempelvis så utgjordes huvuddelen av både Vabergets fästning och Bodens fästning av ett antal fort insprängda i urberget. == Se även == Borg Fästning Belägring.. Läs vidar på Wikipedia

liten fästning || -et; pl. =, best. pl. -en
snabbt || -are

Synonym till Fort?


adv.
[-o-] snabbt, hastigt, kvickt, skyndsamt, raskt, rappt, geschwint, med stor hastighet, lätt; snart, genast, bums, på direkten
Motsatsen till Fort

sakta

subst.
[-å-] liten fästning, fästning, fäste, borg, skans, bunker


Läs mer om "Fort" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Klink, Stingrocka, Syskonkrets, Uttolkare, Vimmelkantig, Dansvirvel, Utombys