Vad betyder Format?

Format kan syfta på: American Screen Standard – ett format för filmmanus Tvåspaltsmanus – format för manus som skrivs inom svensk TV Programformat – ett begrepp inom radio- och TV-branschen som anger en detaljerad struktur för ett radio eller TV-program Filformat – den interna struktur av digitala datafiler Format (data) – mönster enligt vilket data ordnas vid t ex datainsamling. .. Läs vidar på Wikipedia

storlek och form: A4 är ett vanligt pappersformat (i radio, tv) programidé (som kan förverkligas på olika sätt i olika länder) || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Format?

storlek, nummer, mått, form; betydelse, kvalitet; (data.) datadisposition, mall


Läs mer om "Format" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Handboja, Rovfisk, Rostangrepp, Schah, Stannplan, Teologi, Sorglig