Vad betyder Form?

Form kan syfta på: Form (biologi) – inom systematisk botanik, en rang under art Form (filosofi) – en central term inom många system och har använts på ett flertal olika sätt under filosofins historia Form – ett begrepp inom geometri Form/Design Center – en utställnings- och försäljningslokal i Malmö Form (tidskrift) – en tidskrift utgiven av Svensk form sedan 1905 Gjutform – e.. Läs vidar på Wikipedia

behållare i vilken något stelnar till en viss form: gjutform, bakform || -en; -ar
tak' former fasta regler eller sedvänjor: iaktta, hålla på formerna, för formens skull (för att följa reglerna) (speciellt sport.) kondition: vara i god, dålig form || -en; -er

Synonym till Form?

behållare vid gjutning, gjutform; kärl vid matlagning, bakform

1. skepnad, beskaffenhet, struktur, utseende, gestalt, fason, modell, konfiguration, mönster, design, mall, schablon, byggnad, bildning
2. sort, typ, slag, art, kategori
3. umgängesregler, formalitet, vedertaget sätt, bruk
4. skick, trim, kondition, kondis, flås
Motsatsen till Form


1. innehåll


Läs mer om "Form" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Pipkrage, Slutbetalning, Syn, Fartvind, Kornell, Annektering, Monokotyledon