Synonym till Flera?


adj.
se fler

pron.
åtskilliga, många, mer än en, ett flertal


Slumpvalda ord:

Grissvans, Fnassel, Arbetsgivaravgift, Prydnadshylla, Tidsanda, Tjugokronorssedel, Tinglig