Synonym till Flera?


adj.
se fler

pron.
åtskilliga, många, mer än en, ett flertal


Slumpvalda ord:

Episkopat, Befallning, Opris, Kazakstansk, Nedsmutsa, Laxa, Asado