Synonym till Fint folk?

herrskap, storvilt


Slumpvalda ord:

Hexadecimal, Imitativ, Implicera, Ordsvall, Star, Poliskedja, Spisel