Vad betyder Författare?

Skriftställare leder hit. Skriftställare som inte är författare, se litteratör. En författare är en person som skriver texter såsom romaner, noveller, artiklar och poesi. Med författare avses i första hand skribenter som skriver skönlitteratur enligt Svenska Akademiens ordbok; skribenter av annan litteratur kallas bland annat skriftställare, journalister och informatörer. Utöver att .. Läs vidar på Wikipedia

upphovsman till något skrivet; (yrkes)skribent, diktare || -n; pl. =, best. pl. -arna

Synonym till Författare?

skribent, skapare, berättare, skildrare, skriftställare, yrkesskribent, litteratör, ordkonstnär, diktare, skald, belletrist; upphovsman, auktor


Läs mer om "Författare" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Varav, Anfader, Longera, Sarv, Etcetera, Kolumbarium, Glott