Vad betyder Förening?

Se även kemisk förening. En förening är en sammanslutning av personer eller andra typer av intressenter, det vill säga en organiserad grupp medlemmar som ägnar sig åt en avgränsad verksamhet. Man skiljer på ideella föreningar och ekonomiska föreningar. En förening är en juridisk person. Skatteverkets definition av en förening: "En förening är en sammanslutning av fysiska och/eller .. Läs vidar på Wikipedia

det att förenaämne sammansatt av flera grundämnen: kemisk förening grupp av personer som organiserar sig för något gemensamt ändamål, klubb, sällskap, organisation || -en; -ar

Synonym till Förening?


1. klubb, förbund, sällskap, sammanslutning, samfund, organisation, skrå, gille
2. hopfogning, förenande, sammansättning, bindning; blandning, sammansmältning, legering, fusion
3. kombination, sammankoppling, sammanställning


Läs mer om "Förening" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Uzbekisk, Lita, Vogue, Bebis, Transformationsgrammatik, Ruffig, Otro