Vad betyder Exekutör?

(speciellt musikterm) den som framför ett musikstycke, instrumentalist || -en; -er

Synonym till Exekutör?

exekutor; (mus.) tolkare


Slumpvalda ord:

Repartisera, Veklighet, Pessar, Skyddsling, Hugad, Knirra, Ringhet