Vad betyder Etyn?

Etyn eller acetylen är den enklaste av alkynerna. Molekylen består av två väteatomer som är bundna till var sin kolatom, de två kolatomerna har en trippelbindning mellan sig. Eftersom det finns en trippelbindning mellan kolatomerna kallas kolvätet omättat. Etyn upptäcktes av Edmund Davy år 1836. Acetylen förvaras löst i aceton i gasflaskor. == Egenskaper == Acetylen är en luktfri ga.. Läs vidar på Wikipedia

se acetylen || -et

Synonym till Etyn?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Ambassadris, Lokalpress, Virkeshandlare, Esperantist, Studs, Orsaksbunden, Sladdertacka