Vad betyder Erfarenhet?

Erfarenhet är ett allmänt begrepp som innefattar kunskap om, färdighet i eller observation av någon händelse som tjänats genom deltagande eller utsatthet. Begreppet avser vanligen kunnande eller procedurkunskap, snarare än förslagskunskap; internutbildning snarare än boklärande. Filosofer kallar kunskap baserad på erfarenhet för "empirisk kunskap" eller "aposteriorisk kunskap". Förhö.. Läs vidar på Wikipedia

upplevelse: genom egen erfarenhet, han har bittra erfarenheter; kunskap, kunnighet som bygger på upplevelse och iakttagelse: läkaren hade stor erfarenhet av sådana fall; praktiskt vetande och klokhet: en rik livserfarenhet || -en; -er

Synonym till Erfarenhet?

kunnighet, vana, praktik, rutin, mognad, klokhet, kännedom, kunskap, lärdom; upplevelse, händelse


Läs mer om "Erfarenhet" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Hexagram, Indianska, Genomsnitt, Vattrig, Gym, Avelsduglig, Kyrkohandbok