Vad betyder Drabant?

Drabant kan avse: Drabant (livvakt) – medlem av en furstlig persons livvakt Drabant (astronomi) – en måne, biplanet eller satellit Drabantvakt – en paradstyrka inom det svenska Livgardet Kunglig Majestäts drabanter – en vaktstyrka för kungen av Sveriges personliga skydd och även ett stridande kavalleriförband == Se även == Trabant – ett östtyskt bilmärke.. Läs vidar på Wikipedia

soldat i livvakthimlakropp som rör sig kring en planet, måne || -en; -er

Synonym till Drabant?


1. livvaktssoldat, livvakt, livknekt, vapendragare; ledsagare, följeslagare, vasall
2. biplanet, satellit, måne


Läs mer om "Drabant" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Unikat, Favorittema, Kaospilot, Stilettklack, Futural, Borg, Odalman