Vad betyder Dom?

Dom eller Dömd har flera betydelser: Dom (juridik) – en domstols slutliga, formella avgörande i saken prövad av en jury eller domare Dom – en förkortning för Domarboken En slags rundad, välvd struktur, som kan vara av olika slag: en upphöjning eller antiklinal struktur i jordskorpan vilken har cirkulär eller elliptisk bas och vars bergarter stupar ut från centrum i alla riktningar. en.. Läs vidar på Wikipedia

[då:m]
[dåmm]

Synonym till Dom?

[domm] domslut, domstolsbeslut, utslag; omdöme, bedömning, eftermäle, kritik; straffdom, straff
[då:m] domkyrka, stiftskyrka, katedral
2. kupol; huv


Läs mer om "Dom" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Spillo, Protuberans, Pandoraask, Nova, Tocken, Utdelning, Fax