Vad betyder Djur?

Djur (Animalia, Metazoa) är flercelliga organismer som kännetecknas av att de är rörliga och heterotrofa, det vill säga får sin energi från föda, och utgör ett rike inom klassificeringen av levande organismer. Med få undantag har djur muskler, ett nervsystem, och inre hålrum i kroppen, ämnat för nedbrytning av födan. Som heterotrofa organismer är djur inte självnärande, det vill s.. Läs vidar på Wikipedia

flercellig organism som lever av att äta andra organismer; vanligen även i motsats till människa; (bildlig betydelse) någon som beter sig som ett (o)djur || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Djur?

levande varelse, oskälig varelse, best, , kreatur, villebråd


Läs mer om "Djur" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Sorgfylld, Truls, Ordalydelse, Kronopark, Nutria, Alaskableka, Rarefaktion