Vad betyder Degeneration?

Degeneration eller degenerering beskriver en process där något förenklas eller försämras. Det kan användas i bland annat följande sammanhang: Degeneration av människor genom urartning i fysiskt och psykiskt avseende oroade man sig mycket för på 1800-talet och i början på 1900-talet och därför tillgreps rashygien, bl.a. genom tvångssterilisering. Beteckning på ett moderniserat samh.. Läs vidar på Wikipedia

urartning, försämring av släkte eller individförlust eller reduktion av vissa organdegeneration av varumärke (juridisk term) det att ett ursprungligt varumärke övergår till att bli en allmän benämning på en vara (till exempel grammofon, nylon) || -en

Synonym till Degeneration?

urartning, försämring, utveckling till det sämre, degenerering; förfall, dekadans; (med.) organförlust


Läs mer om "Degeneration" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Egid, Sotis, Matlagningskonst, Spaghetti, Storskifte, Sake, Blixtljus