Vad betyder Chef?

Denna artikel handlar om chefsyrket. För tidskriften, se Chef (tidskrift) Inom heraldiken är en chef detsamma som en ginstam, se häroldsbild En chef är en person som leder en grupp eller en verksamhet. Chefskapet kan innefatta beslutsfattande, förmedling och inhämtning av information, styrning, uppföljning, lönesättning och budgetarbete. Chefen företräder arbetsgivaren i det dagliga ar.. Läs vidar på Wikipedia

person som leder och fattar besluten i en viss grupp || -en; -er

Synonym till Chef?

ledare, boss, bas, förman, arbetsledare, överhuvud, överordnad, styresman, direktör, vd, gd, föreståndare, arbetsgivare, disponent, patron
Motsatsen till Chef

underordnad, underlydande, underställd


Läs mer om "Chef" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Diskus, Ubikvitet, Killa, Galon, Detonation, Konsistens, Bekajad