Vad betyder Centrum?

Centrum har flera betydelser. Ursprungsbetydelsen är någots mittpunkt. Stadskärna, en del av en ort. Kommuncentrum, kommunstyrelsens säte. Centrum (varumärke), ett varumärke för hemelektronik. Köpcentrum Centrum (geometri) Centrum (gruppteori) Centrum (schack) Centrum, en stadsdel i Malmö. == Se även == Center.. Läs vidar på Wikipedia

mitt, medelpunkt cirkel; stadskärnainrättning som samlar olika aktiviteter (ofta med forskningsinriktning: centrum för fysik, humanistiskt centrum || -et el. centret el. =; pl. = el. centra el. centrer, best. pl. centrumen el. centra el. centrerna

Synonym till Centrum?

mitt, mittparti, mittpunkt, medelpunkt, fokus, brännpunkt, tyngdpunkt, kärna, hjärta, origo, högsäte, högborg, central, center; stadskärna, city, innerstad
Motsatsen till Centrum

utkant, periferi; förort


Läs mer om "Centrum" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Visligen, Inbillningssjuk, Expansionistisk, Hymnologi, Direktavkastning, Jungfrukammare, Uppbygglig