Vad betyder Cell?

Cellen är den funktionella och strukturella enheten i alla levande organismer; den kallas ibland för "kroppens byggsten". Vissa organismer, till exempel bakterier, består av endast en cell vardera. Andra organismer, till exempel människor, består av flera miljarder celler vardera. Alla celler kommer från redan existerande celler. De förökar sig och blir flera genom att dela upp sig i två.. Läs vidar på Wikipedia

litet isolerat rum (till exempel fängelsecell)sexkantig pipa i vaxkaka i bikupa (honungscell )element i ackumulatorbatterimindre avdelning av oftast illegal politisk organisation (biologisk term) var och en av de elementära enheter av vilka levande organismer och växter är uppbyggda || -en; -er

Synonym till Cell?


1. litet rum, kammare, studiecell; fängelserum, fängelsehåla, arrestlokal, finka; hålighet, fack
2. aktionsenhet, revolutionär grupp, smågrupp
3. biologisk byggsten, organisk enhet, urorganism, mikrokosmos
4. sluten enhet, enkelt element; element i ackumulatorbatteri; pipa i honungskaka


Läs mer om "Cell" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Skeleton, Famla, Albuminuri, Underplagg, Ignorant, Autokratisk, Parallellogram