Vad betyder Brott?

Brott är i juridisk mening en gärning i strid med en lagbestämmelse för vilken det är föreskrivet ett straff och där ingen objektiv ansvarsfrihetsgrund föreligger. Den vetenskapliga studien av brott benämns kriminologi. Brottslighet studeras idag inom många samhällsvetenskaper. Brottslighet anses vara ett av de största samhällsproblemen och är ofta föremål för politiska beslut, s.. Läs vidar på Wikipedia

det att man bryter mot lag, bud, föreskrift; förbrytelsedet att något bryts: benbrott; ställe där något är avbrutet plats där man bryter: stenbrott || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Brott?


1. brottslig handling, förbrytelse, olaglig förseelse, förseelse, lagöverträdelse, överträdelse, ogärning, illgärning, illdåd, dåd, missgärning, missdåd, delikt; synd, försyndelse
2. avbrytning, brytning, fraktur, bristning, spricka, fissur, ruptur; avbrott
3. gruva, stenbrott
4. bränning, brottsjö


Läs mer om "Brott" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Stalinist, Phishing, Examinering, Lufs, Gute, Rynkig, Perpetuell