Vad betyder Brat?

För musikgruppen, se Brats (musikgrupp). Brat (vanligen med engelskt uttal: [bɹæt]) har olika innebörd på svenska och engelska trots att det är ett lånord från det senare språket. På svenska är det en (oftast pejorativ) beteckning på ungdomar och unga vuxna personer från överklassen med en utmärkande kläd- och livsstil och attityd. Personerna sägs sakna egen inkomst och leva på .. Läs vidar på Wikipedia

ung person ur överklassen med dyrbara vanor || -ten; pl. -tar el. eng. pl. -s, best. pl. -tarna el. -sen

Synonym till Brat?

(vard.) överklassunge, överklassare, snobb


Läs mer om "Brat" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Trash, Fundament, Promenera, Obevakad, Vilorum, Pliktskyldigast, Burundisk