Vad betyder Bildlig?

inte bokstavlig eller egentlig: i 'ett berg av smutstvätt' är 'berg' använt i bildlig betydelse; bildligt talat uttryckt med en bild eller liknelse || -t

Synonym till Bildlig?

figurlig, symbolisk, metaforisk, överförd, framställd genom liknelser, allegorisk, oegentlig, tropisk
Motsatsen till Bildlig

bokstavlig, egentlig


Slumpvalda ord:

Bajsa, Messias, Kontradiktion, Tillpassning, Lyfta, Balsa, Avokado