Vad betyder Besvär?

Besvär (tyska beschwerde, av schwer, tung), eg. tyngd, olägenhet, möda; klagomål, överklagande. == Riksdagen == I Sverige hade under ståndstiden riksstånden, vart för sig eller i förening med de andra, rätt att inför regeringen framställa klagomål och önskningar. Härigenom erhöll riksdagen ett slags motionsrätt, redan innan den formellt infördes under frihetstiden. Dessa framst.. Läs vidar på Wikipedia

ansträngning, obehag, krångel(i äldre lagspråk) klagomål över myndighets eller domstols beslut: besvär anföres hos (högre myndighet eller domstol) || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Besvär?


1. obehag, lidande, vedermöda, trassel, svårighet, trubbel, krångel, strul, bråk, omak, olägenhet, bekymmer, bryderi, embarras; möda, ansträngning, knog, slit, sjå
2. överklagande, klagomål, klagoskrift; onus, servitut


Läs mer om "Besvär" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Kranskommun, Blaska, Trevligt, Gill, Doktorsdisputation, Reningseld, Zoom