Vad betyder Består?

stå sigleva kvar; genomgå, klara: bestå provet tillhandahålla: bestå någon med något; stå för (kostnaderna för något), kosta på; bestå sig med något hålla sig med bestå av (eller i) utgöras av || består, bestod, bestått, bestådd

Synonym till Består?


1. äga bestånd, stå fast, fortleva, förbli, vara oförändrad, stå sig, kvarstå
2. genomgå, klara; hålla streck
3. tillhandahålla; stå för, kosta på, betala
4. bestå av utgöras av, innehålla, omfatta, inbegripa


Slumpvalda ord:

Mila, Lubb, Respektfull, Signifikativ, Buggning, Ringel, Egal