Vad betyder Benämning?

beteckning, namn || -en; -ar

Synonym till Benämning?

beteckning, namn, term, ord; titel, rubrik; epitet


Slumpvalda ord:

Fortplantningsorgan, Sponta, Cyanos, Uppdatera, Gapig, Choucroute, Utbetalning